คุณสมบัติ และความปลอดภัย

ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน เพื่อสมาชิกสหกรณ์

  • ตรวจสอบฐานะทางการเงินของสมาชิกได้ด้วยตนเอง

  • สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการกำกับดูแลสหกรณ์

  • ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

  • สมาชิกสามารถทราบข้อมูลทางการเงินผ่านเว็ปไซต์นี้ หรือติดตั้งแอป Smart Member บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตของท่าน

  • สนับสนุนการลดใช้กระดาษ (Paperless) สมาชิกไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับสลิปใบรับเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ Smart 4M

ความปลอดภัย

ข้อมูลการเงินของสมาชิก ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน Smart 4M เป็นการแสดงผลโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (CAD Cloud) การเปลี่ยนแปลงใดใดบนฐานข้อมูลนี้ ไม่มีผลต่อฐานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. เป็นเพียงผู้นำส่งข้อมูลสมาชิกที่ทันสมัยสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ โดยไม่มีการรับข้อมูลใดใด (Upload Only) จึงมั่นใจได้ว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จะใช้งาน Smart 4M ได้อย่างมั่นใจ ตลอด 24 ชั่วโมง