วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

ปัจจุบัน ข้อมูลบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่าง ๆ หรือเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลายรูปแบบ

ข้อควรระวัง และรอบคอบด้วย 5 วิธี ดังนี้

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย