คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

การสมัคร -ใช้งาน SmartMember ผ่าน Website หรือ QR Code 

สแกน-คลิก

กรณี ลืมรหัสผ่าน แจ้งรีเซ็ตรหัสได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ โทร. 02 807 4500 ต่อ 377

การติดตั้ง-สมัครใช้งาน SmartMember ผ่าน Application ระบบ Android หรือ iOS

กรณี ลืมรหัสผ่าน แจ้งรีเซ็ตรหัสได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ โทร. 02 807 4500 ต่อ 377

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งาน Smart 4M

SmartMe | SmartMember | SmartManage | SmartMonitor

แนะนำนวัตกรรม Smart4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ (SmartMember)

SmartMe โปรแกรมบัญชีรายบุคคล

วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe) : บัญชีครัวเรือน

วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe) : บัญชีต้นทุนอาชีพ

คู่มือการใช้งาน Smart 4M

ขอขอบคุณ

  • ข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    โทร. 0 2016 8888 ต่อ 4311, 4313, 4317 | e-mail Address: accsoft@cad.go.th
  • คู่มือการใช้งาน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  จ. นครศรีธรรมราช
  • อณัศยา ชาวเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม