สมาชิกปัจจุบัน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

สมาชิกสหกรณ์
179
คน

ชาย

สามัญ
77
คน

สมทบ
2
คน

รวม
79
คน

หญิง

สามัญ
96
คน

สมทบ
4
คน

รวม
100
คน

รวม

สามัญ
173
คน

สมทบ
6
คน

รวม
179
คน