สมาชิกปัจจุบัน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. และสัดส่วนการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของบุคลากร ม.อ.อ.

บุคลากร ม.อ.อ.
286 คน

147 คน

139 คน

สมาชิกสหกรณ์
170 คน

77 คน

93 คน