ชวนผู้ปกครองออมเงิน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนผู้ปกครอง ออมเงินให้บุตรหลาน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 30 ปี วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล 150 บาท และรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนเพื่ออนาคต

คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถึง 30 ปี วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล 150 บาท และรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถออมเงินกับ กอช. ได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมถึงเงินออมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ และไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี พร้อมเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีทุกช่วงอายุ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้บุตรหลาน โดยใช้บัญชีผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน ด้วยการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ได้ที่ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเป็นรายเดือน เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช. เข้าบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครประสงค์หักบริการ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ และดูยอดเงินออมของตนเองที่ แอปพลิเคชันไลน์ กอช. @nsf.th หรือแอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000