หนี้เสียจัดการอย่างไร

NPL หนี้เสียจัดการอย่างไร

หนี้เสีย (Non-Performing Loan) คือ เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นเกิน 90 วัน หรือที่เรียกกันว่า “หนี้เสีย” โดย NPL เกิดจากเงินให้สินเชื่อ หรือเงินที่ธนาคารให้กู้ ที่ค้างชำระเงินต้นจนลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินได้ หรือเรียกว่า จ่ายหนี้ไม่ไหวแล้ว นั่นเอง

หนี้เสียคืออะไร จัดการอย่างไร

หนี้เสีย (Non-Performing Loan) คือ เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นเกิน 90 วัน หรือที่เรียกกันว่า “หนี้เสีย” โดย NPL เกิดจากเงินให้สินเชื่อ หรือเงินที่ธนาคารให้กู้ ที่ค้างชำระเงินต้นจนลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินได้ หรือเรียกง่ายๆว่า “จ่ายหนี้ไม่ไหว” และมีผลต่อการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้กลุ่มคนที่ติด NPL นั้น ธนาคารจะมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพราะธนาคารจำเป็นต้องพยายามควบคุมไม่ให้มีตัวเลข NPL สูงขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้

กู้ อย่างไรให้ผ่าน เมื่อเป็นหนี้ NPL

หากเราไม่ชำระหนี้จนกลายเป็น หนี้เสียแล้วนั้น มาดูข้อปฏิบัต 4 ขั้นตอนจากทางธนาคารกสิกรไทย ดังนี้

  1. เจรจาหาทางออกร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อแก้ปัญหา ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะอาจแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้เสีย หรือหากเป็นไปแล้ว ก็ยังสามารถเจรจากันได้ ที่เรียกว่า “การประนอมหนี้” ได้แก่ การยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้ออกไปด้วยการลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนลง การขายทรัพย์เพื่อชำระหนี้บางส่วน หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี

  2. มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา สะท้อนความตั้งใจ เพราะปัจจัยในการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคารจะดูที่ความตั้งใจในการชำระหนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในการจ่ายหนี้ หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขการผ่อนชำระอย่างเคร่งครัดก็ตาม

  3. สร้างประวัติใหม่ ผ่อนให้ตรงเวลา เนื่องจากประวัติการผิดนัดชำระหนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้นควรพยายามสร้างประวัติใหม่ให้ดี ผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าฐานะทางการเงินกลับมาเป็นปกติ

  4. เคลียร์หนี้ NPL ให้จบ เก็บหลักฐานการชำระหนี้ให้ครบ สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้จะออกหลักฐานยืนยันมาให้ หลังจากเคลียร์หนี้เสียนั้นๆ ครบแล้ว เพื่อใช้แสดงกับธนาคารที่จะขอสินเชื่อครั้งใหม่ได้

ขอบคุณ

ขายหัวเราะ

"รู้สู้หนี้" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)

RS Group นักลงทุนสัมพันธ์ (ir.rs.co.th)