เป็นหนี้ใครช่วยได้

สิ่งควรรู้ก่อนการแก้หนี้ | เทคนิคการปลดหนี้

การเจรจาประนอมหนี้

 • การประนอมหนี้ เป็นอีกหนึ่งในทางออกหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อตกลงเดิมได้ โดยเป็นการเจรจาข้อตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ เช่น ลดหย่อน ผ่อนผัน หรือเปลี่ยนข้อตกลง

 • การประนอมหนี้ เหมาะกับลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ไม่เยอะ และมั่นใจว่าจะผ่อนไหวจนหมดเท่านั้น

หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อตกลงเดิมได้ แต่ไม่ต้องการเสียประวัติทางการเงิน หนี้สินเพิ่มพูน เกิดคดีความ เสียเวลาการทำงาน การ “เจรจาประนอมหนี้” จะเป็นทางออกที่ดี

หลักการประนอมหนี้

หลักในการเจรจาประนอมหนี้ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง แต่ที่นิยม ได้แก่

 • ขอลดยอดหนี้ลงบางส่วน

 • ขอขยายเวลาการชำระหนี้ 1 – 2 ปี

 • ขอลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด

 • ขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไม่ผิดนัด

 • ขอหยุดดอกเบี้ย และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างที่ผ่อนชำระ

 • ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ

 • ขอโอนหลักประกันเพื่อชำระหนี้

 • ฯลฯ

การเจรจาประนอมหนี้เหมาะกับใคร

การเจรจาประนอมหนี้เหมาะกับ ลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ไม่มาก และมั่นใจว่าจะผ่อนได้จนหมด เท่านั้น เพราะเจ้าหนี้จะระงับหนี้เดิม แต่งอกสัญญาหนี้ฉบับใหม่ให้ ซึ่งยอดหนี้จะเท่าเดิม แต่จะรวมดอกเบี้ยที่ค้างชำระของเก่า ค่าธรรมเนียมจิปาถะ และดอกเบี้ยปรับโครงสร้างหนี้อีกประมาณ 10% - 15%

สำหรับข้อสรุปจะออกมาในรูปใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงเงื่อนไข ระยะเวลา เทคนิคการต่อรอง ชื่อเสียง/เครดิตของคุณ ตลอดจนการแสดงออกถึงความจริงใจ และตั้งใจที่จะชำระหนี้ด้วย

4 ขั้นตอนแก้หนี้

 1. สติ หยุดก่อหนี้

 2. สรุป ยอดหนี้ที่มี

 3. สะสาง หนี้ที่มียอดน้อยกว่าก่อน

 4. สารภาพ สถานะการเงินของเราต่อเจ้าหนี้

การกำจัดหนี้ไม่ใช่เรื่องยากและน่ากังวล ขอเพียงมีสติ มีวินัย และลงมือทำอย่างจริงจัง ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้จัดการหนี้ได้อย่างรวดเร็ว คือ การกำจัดหนี้แบบหิมะถล่ม (Debt Avalanche Method) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกชำระหนี้ทั้งหมดโดยการชำระเงินขั้นต่ำ หลังจากนั้นนำเงินที่เหลือมาชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยได้

 • การรวมหนี้ คือ การรวบรวมหนี้ที่มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตจากหลายๆ แหล่ง และนำไปหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของตัวเอง

 • เมื่อเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการมีภาระผ่อนชำระหนี้มากจนเกินไป หรือเริ่มมีการกู้เงินเพื่อนำมาชำระหนี้ที่มีอยู่ ก็ถึงเวลาที่ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยการรวมหนี้

 • หนี้จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานอายุ 25 - 35 ปี มากที่สุด

 • การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือ การรวมหนี้บัตรเครดิตทุกใบ แล้วย้ายมาเป็นยอดหนี้ก้อนเดียวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเดียว เพื่อผ่อนเป็นรายเดือนในยอดผ่อนที่ถูกกว่าเดิม

ขอขอบคุณ

 • SET x ขายหัวเราะ

 • SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/th)