เป็นหนี้ใครช่วยได้

สิ่งควรรู้ก่อนการแก้หนี้ | เทคนิคการปลดหนี้

การเจรจาประนอมหนี้

หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อตกลงเดิมได้ แต่ไม่ต้องการเสียประวัติทางการเงิน หนี้สินเพิ่มพูน เกิดคดีความ เสียเวลาการทำงาน การ “เจรจาประนอมหนี้” จะเป็นทางออกที่ดี

หลักการประนอมหนี้

หลักในการเจรจาประนอมหนี้ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง แต่ที่นิยม ได้แก่

การเจรจาประนอมหนี้เหมาะกับใคร

การเจรจาประนอมหนี้เหมาะกับ ลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ไม่มาก และมั่นใจว่าจะผ่อนได้จนหมด เท่านั้น เพราะเจ้าหนี้จะระงับหนี้เดิม แต่งอกสัญญาหนี้ฉบับใหม่ให้ ซึ่งยอดหนี้จะเท่าเดิม แต่จะรวมดอกเบี้ยที่ค้างชำระของเก่า ค่าธรรมเนียมจิปาถะ และดอกเบี้ยปรับโครงสร้างหนี้อีกประมาณ 10% - 15%

สำหรับข้อสรุปจะออกมาในรูปใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงเงื่อนไข ระยะเวลา เทคนิคการต่อรอง ชื่อเสียง/เครดิตของคุณ ตลอดจนการแสดงออกถึงความจริงใจ และตั้งใจที่จะชำระหนี้ด้วย

4 ขั้นตอนแก้หนี้

การกำจัดหนี้ไม่ใช่เรื่องยากและน่ากังวล ขอเพียงมีสติ มีวินัย และลงมือทำอย่างจริงจัง ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้จัดการหนี้ได้อย่างรวดเร็ว คือ การกำจัดหนี้แบบหิมะถล่ม (Debt Avalanche Method) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกชำระหนี้ทั้งหมดโดยการชำระเงินขั้นต่ำ หลังจากนั้นนำเงินที่เหลือมาชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยได้

ขอขอบคุณ