สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรม ที่จังหวัดใดก็ได้

สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

กรมที่ดินประกาศให้ 15 จังหวัด เป็นพื้นที่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ภายใน 15 จังหวัดตามประกาศของกรมที่ดิน ท่านสามารถไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรม ที่จังหวัดใดก็ได้ เสมือนการยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

เช่น  ท่านซื้อที่ดินที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านกับผู้ขายสามารถยื่นคำขอซื้อขายที่ดินที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพ หรือบึงกาฬ ก็ได้ เจ้าพนักงานที่ดินสามารถจดทะเบียนแบบออนไลน์ได้ เสร็จภายในวันเดียว ไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคใต้