หนี้ครัวเรือนไทย

มุมมองการมีหนี้ และการจัดการหนี้

สิ่งควรคำนึงก่อนการสร้างหนี้

แยกให้ได้ระหว่างความจำเป็น (Need) กับความต้องการ (Want) ถ้ามีรายได้ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะการก่อหนี้ถือเป็นการสร้างทรัพย์สิน หากจัดสรรชีวิตได้ย่อมไม่เดือดร้อน 

แนวทางการจัดสรรชีวิต (หากมีรายได้ 100 บาท)

พฤติกรรมการออมของคนแต่ละรุ่น

ข้อคิดส่งท้าย

ขอบคุณ

ฉุก
เฉิน