หนี้ครัวเรือนไทย 2566

มุมมองการมีหนี้ และการจัดการหนี้

สิ่งควรคำนึงก่อนการสร้างหนี้

แยกให้ได้ระหว่างความจำเป็น (Need) กับความต้องการ (Want) ถ้ามีรายได้ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะการก่อหนี้ถือเป็นการสร้างทรัพย์สิน หากจัดสรรชีวิตได้ย่อมไม่เดือดร้อน

แนวทางการจัดสรรชีวิต (หากมีรายได้ 100 บาท)

 1. นำไปใช้หนี้ ไม่เกิน 40 บาท (40%)

 2. นำไปกินใช้อุปโภค/บริโภค ไม่เกิน 40 บาท (40%)

 3. นำไปเก็บออม ไม่เกิน 20 บาท (20%)

พฤติกรรมการออมของคนแต่ละรุ่น

 • คนรุ่น Generation BUILDERS (เกิดก่อน 2489) ทำงาน ทำงาน ทำงาน เก็บเงิน รักษาตัว เพราะทำงานหนักเกินขีดจำกัดของร่างกายกระทั่งแก่

 • คนรุ่Generation BABY BOOMERS (เกิดระหว่าง 2490-2507) ทำงาน ทำงาน เก็บเงิน ไปเที่ยวบ้าง ลงทุนถูกบ้างผิดบ้าง และโอกาสก็พอมีอยู่

 • คนรุ่น Generation X (เกิดระหว่าง 2508-2524) ทำงาน เก็บเงิน ท่องเทียว ใช้ชีวิตไป บางคนออกไปเป็นครอบครัวใหม่ บางคนอยู่กับครอบครัวเดิม

 • คนรุ่น Generation Y (เกิดระหว่าง 2525-2538) หามา ใช้ไป หามา ใช้ไป เหลือออมน้อยมาก เพราะนิยมหาประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองก่อน (มีหนี้รถ ก่อนมีหนี้บ้าน)

ข้อคิดส่งท้าย

 • ซื้อของไม่จำเป็นในวันนี้ จะได้ขายของที่จำเป็นในวันหน้า

 • ไม่อยากแก่ก่อนรวย ป่วยก่อนตาย ต้องพึ่งการออมของตนเอง มากกว่าเงินสวัสดิการ เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

 • ความรู้ด้านการเงินการออมมีมากมายในสังคม โลกเรามีฝนแห่งความรู้ในระดับพายุ แต่ถ้าเราเป็นแก้วที่คว่ำอยู่ท่ามกลางสายฝนก็น่าเสียดาย

ขอบคุณ

 • Thai PBS

 • สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)