สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 08/2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 2C อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

อัปเดตความเป็นมา และทำเนียบผู้บริหาร

สาระน่ารู้ Knowledge

สิทธิผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่ออายุ 60 ปี เราจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท แต่ทราบหรือไม่ว่า สิทธิและสวัสดิการของคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีมากกว่านั้น

คุกกี้ในคอมพิวเตอร์คืออะไร

Cookie Consent คืออะไรกัน ทำไมในเว็บไซต์ต่าง ๆ จึงมีการแจ้งเตือนให้เรายอมรับคุกกี้