สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

ตรวจสอบบัญชีประจำปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2565 ระหว่างวันพุธที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

รฤกกรุณาธิคุณ

98ปี ชาตการ พลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายกสภาฯ คนแรกของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งเป็นผู้มีคุณูปการ และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด คนแรก เมื่อปี 2530

25 มกราคม 2566

ประกาศเตรียมความพร้อม การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ลงนามรับรองยอดเงินคงเหลือของท่าน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

* สมาชิกอาจตรวจสอบยอดเงินของท่าน (ก่อนเดินทางไปลงนาม) ได้จากแอปพลิเคชั่น SmartMember

สวัสดีปีใหม่

2023

สวัสดีปีใหม่ 2566

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ขอส่งความสุขปีใหม่ 2566 แก่สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. รับสมัครผู้ร่วมงาน

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...

 1. ผู้ตรวจสอบกิจการ (กรรมการ)

 2. ผู้จัดการ (เจ้าหน้าที่)

 • สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นที่ สนง. สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2566 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

สาระน่ารู้ Knowledge

หนี้ครัวเรือนไทย 2566 มุมมองของการมีหนี้ และการจัดการหนี้

 • ซื้อของไม่จำเป็นในวันนี้ จะได้ขายของที่จำเป็นในวันหน้า

 • ไม่อยากแก่ก่อนรวย ป่วยก่อนตาย ต้องพึ่งการออมของตนเอง มากกว่าเงินสวัสดิการ เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

 • ความรู้ด้านการเงินการออมมีมากมายในสังคม โลกเรามีฝนแห่งความรู้ในระดับพายุ แต่ถ้าเราเป็นแก้วที่คว่ำอยู่ท่ามกลางสายฝนก็น่าเสียดาย

ทำอย่างไรให้รวย & รวยแล้วทำอย่างไร

ที่มาของความรวย

 1. เกิดมารวย

 2. แต่งงาน/ มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรวย

 3. ได้รับมรดก

 4. สร้างตัวเองขึ้นมารวย

แม้ไม่มีเงินทอง แต่สมองเรายังมี 🔸 แม้หมดเนื้อหมดตัว แต่เท้าถึงหัวเรายังอยู่ดี 🔸 แม้คิดว่าโชคร้าย แต่คนโชคร้ายกว่าเรายังมี 🔸 แม้วันนี้มืดไม่เห็นหนทาง แต่พรุ่งนี้แสงสว่างยังมี 🔸 แม้ไม่มีคนที่เรารัก แต่คนที่รักเรายังมี 🔸 แม้วันนี้ชีวิตไม่เหลืออะไร แต่ลมหายใจเราก็ยังมี

ความพยายามสู่ความสำเร็จ

 • ความพยายามที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จเสมอ

 • กับดักมนุษย์เงินเดือน

 • สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำ/ ไม่ทำ