ทำอย่างไรให้รวย รวยแล้วทำอย่างไร

ทำอย่างไรให้รวย

ที่มาของความร่ำรวย (ความรวย 4 ประเภท)

จะร่ำรวยได้อย่างไร (หัวใจเศรษฐี)

รวยแล้วทำอย่างไร

การใช้ชีวิตของคนรวย

🔸 ช่วงสร้างความมั่นคั่ง (ก่อนจะร่ำรวย)


🔸 ช่วงมั่งคั่งแล้ว (ร่ำรวยแล้ว)

ขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิรายการ Money Talk

♥ แม้ไม่มีเงินทอง แต่สมองเรายังมี ♥ แม้หมดเนื้อหมดตัว แต่เท้าถึงหัวเรายังอยู่ดี  ♥ แม้คิดว่าโชคร้าย แต่คนโชคร้ายกว่าเรายังมี ♥ แม้วันนี้มืดไม่เห็นหนทาง แต่พรุ่งนี้แสงสว่างยังมี ♥ แม้ไม่มีคนที่เรารัก แต่คนที่รักเรายังมี ♥ แม้วันนี้ชีวิตไม่เหลืออะไร แต่ลมหายใจเรายังมี

ฉุก
เฉิน