กรรมการบริษัท คืออะไร

กรรมการบริษัท คืออะไร

ขอบคุณ

เจ้าของคลิป และภาพประกอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการบริษัท คืออะไร

หลายคนอาจสงสัยว่า กรรมการบริษัทคืออะไร แตกต่างจาก ประธานบริษัท หรือ CEO อย่างไร

ทำไมบริษัทต้องมีบอร์ด พวกเขาคือใคร ทำอะไร และสำคัญอย่างไร

ในบริบทของบริษัท ถ้าซีอีโอหรือระดับ Management เปรียบเสมือน ‘สมอง’ บอร์ดก็เปรียบเสมือน ‘สติ’ 

บอร์ดของบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศไทยว่าเขาทำงานร่วมกับระดับ Management อย่างไร หน้าที่ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปแค่ไหน 

เริ่มด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ทำงานเกี่ยวกับด้านบอร์ดโดยตรง และให้คำปรึกษา คำแนะนำโดยตรงกับบอร์ดในประเทศไทย

เคน นครินทร์ คุยกับ บอย-กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)