10 ทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีไม่ยึดหรืออายัด

10 ทรัพย์สินที่กรมบังคับคดี ไม่ยึดหรืออายัด

การถูกยึดทรัพย์ไม่ได้หมายความว่า เราจะสูญเสียทุกอย่างไป เพราะการดำเนินการมีความคุ้มครองภายใต้กรอบของกฎหมาย มีขั้นตอน และระยะเวลา สรุปดังนี้

ทรัพย์สินที่กรมบังคับคดี "ไม่ยึด ไม่อายัด"

กฎหมายบังคับคดี ยึดอะไรได้บ้าง

ขั้นตอนการยึดทรัพย์

ก่อนถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์สิน ต้องมีการไกล่เกลี่ย และเจรจากันมาก่อนแล้ว หากศาลพิพากษาแล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหนี้ก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีความ ออกหมายยึดทรัพย์สิน รวมถึงตรวจสอบว่าเรามีทรัพย์สินใดบ้าง สำหรับระยะเวลา ขึ้นอยู่กับการส่งฟ้องของเจ้าหนี้ ในแต่ละอายุคดีความ.

การยึดทรัพย์สิน

นื่องจากการยึดทรัพย์นั้นมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ตอนยึดถึงขั้นตอนการดูแลรักษาในระหว่างรอการขาย เจ้าหนี้จึงเลือกยึดทรัพย์สินที่มีราคาและขายได้.ได้แก่

ทั้งนี้ การจะเก็บหรือจะขาย ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ หากแอบขายจะถือว่า "ยักยอกทรัพย์" กลายเป็นคดีอาญา และที่สำคัญต้องดูด้วยว่าคนที่จะมายึดรถใช่เจ้าหนี้ของเราจริงๆไหม

สินทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดไม่ได้

เงินเดือน

ในส่วนของเงินเดือนที่เกิน 20,000 บาท จะมีการส่งหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ และนายจ้างของลูกหนี้ให้นายจ้างเป็นคนนำส่งเงินเดือนให้กับเจ้าหนี้ หากนายจ้างทำไม่ได้ก็ต้องเป็นคนใช้หนี้แทนเอง

การอายัเงินเดือนส่วนที่เกินจาก 20,000 บาท หากลูกหนี้ต้องการที่จะปิดบัญชีสามารถแถลง และคุยกับเจ้าหนี้ได้ว่าต้องการจะปิดบัญชีเพราะอะไร มีค่าใช้จ่ายเท่าใด สามารถให้เจ้าหนี้อายัดได้เท่าใด หรือมีทรัพย์สินที่สามารถเป็นหลักประกันแทนเงินเดือนให้เจ้าหนี้ยึดไปก่อน

โดยทั่วไปการอายัเงินเดือนจะมีความยุ่งยาก และได้เงินช้ากว่าการยึดทรัพย์สิน เจ้าหนี้หลายคนอาจเลือกการยึดทรัพย์สินของมีค่ามากกว่า หากตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้ก็ให้ส่งคำร้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

การขอลดการอายัเงินเดือน

ในกรณีต้องการขอลดการอายัเงินเดือน หากป็นหนี้ทั่วไป สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้ แต่หากเป็นหนี้ธนาคารแนะนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสาขาธนาคารโดยตรง.

กรณีลูกหนี้เสียชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นกับทายาท

หากลูกหนี้เสียชีวิต การบังคับคดีจะไม่ให้ทายาทรับผิดชอบเกินทรัพย์มรดกที่ได้รับ เช่น หากแม่ (ผู้เป็นหนี้) เสียชีวิตลง แลมีการยกมรดกให้ลูก ทรัพย์สินของแม่เหล่านั้น อาจถูกเจ้าหนี้ยึด แต่ลูกไม่ต้องชดใช้หนี้ส่วนที่เหลือแทนแม่ หากแม่ไม่ได้มีมรดกไว้ให้ กรณีนี้ลูกไม่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้ใดใด

ขอบคุณข้อมูล🔸จากบทความ ถามทุกข์ตอบสุข special  วันที่ 25 เมษายน 2565 ตอนที่ 2 “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” หัวข้อ ทำอย่างไรดีเจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์ (noburo.co)🔸กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม🔸เจ้าของคลิปวิดีโอ

ขั้นตอนการขายทอดตลาด และวิธีซื้อทรัพย์

ขั้นตอนการขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

วิธีซื้อทรัพย์จากขายทอดตลาด กรมบังคับคดี​

ฉุก
เฉิน