ฝากเงินต้องใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ฝากเงินผ่านตู้ต้องใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ฝากเงินสดต้องใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต เหตุผลความเป็นมาอย่างไร เริ่มใช้เมื่อใด มีเงื่อนไขอย่างไร ธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการนี้  และคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้

เหตุผล ความเป็นมา

🔸 เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้โครงการ CDM AMLO

🔸 เนื่องจากพบปัญหาการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM เป็นช่องว่างในการฟอกเงิน จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด การพนัน ที่คนร้ายฝากเงินผ่านบัญชีผู้อื่น

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

ริ่มใช้เมื่อใด

ธนาคารกรุงไทยระบุว่า จะใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป ส่วนธนาคารอื่น เป็นไปตามประกาศของแต่ละธนาคาร

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

เงื่อนไข

🔸 การฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ฝาก 

🔸 ก่อนการฝากเงินที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคาร ลูกค้าจะต้องเสียบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และใส่ PIN ของผู้ฝาก หากไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่องอัตโนมัติได้ ต้องไปฝากเงินสดที่สาขาของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร (Bank agent) พร้อมกับแสดงบัตรประชาชน เท่านั้น

🔸 ประชาชนสามารถใข้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ของธนาคารใดก็ได้ จาก 11 ธนาคาร ต่อไปนี้

🔸 เรื่องค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรธนาคารอื่นเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดไปยังต่างธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

คำย่อน่าสนใจ

🔸 CDM : Cash Deposit Machine : ฝากเงิน-เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
🔸 AMLO : Anti-Money Laundering Office : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

ธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการนี้

มาตรการที่จะต้องใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของผู้ฝากนี้ จะส่งผลให้ ...
🔸 ธนาคารได้ประโยชน์อะไร
🔸 ประชาชนต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น กับค่าทำบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี หรือไม่

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (caf.co.th)

ถาม-ตอบ ที่เกี่ยวข้อง