ฝากเงินต้องใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ฝากเงินผ่านตู้ต้องใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ฝากเงินสดต้องใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต เหตุผลความเป็นมาอย่างไร เริ่มใช้เมื่อใด มีเงื่อนไขอย่างไร ธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการนี้ และคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้

เหตุผล ความเป็นมา

🔸 เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้โครงการ CDM AMLO

🔸 เนื่องจากพบปัญหาการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM เป็นช่องว่างในการฟอกเงิน จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด การพนัน ที่คนร้ายฝากเงินผ่านบัญชีผู้อื่น

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

ริ่มใช้เมื่อใด

ธนาคารกรุงไทยระบุว่า จะใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป ส่วนธนาคารอื่น เป็นไปตามประกาศของแต่ละธนาคาร

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

เงื่อนไข

🔸 การฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ฝาก

🔸 ก่อนการฝากเงินที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคาร ลูกค้าจะต้องเสียบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และใส่ PIN ของผู้ฝาก หากไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่องอัตโนมัติได้ ต้องไปฝากเงินสดที่สาขาของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร (Bank agent) พร้อมกับแสดงบัตรประชาชน เท่านั้น

🔸 ประชาชนสามารถใข้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ของธนาคารใดก็ได้ จาก 11 ธนาคาร ต่อไปนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 10. ธนาคารออมสิน

 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

🔸 เรื่องค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรธนาคารอื่นเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดไปยังต่างธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

คำย่อน่าสนใจ

🔸 CDM : Cash Deposit Machine : ฝากเงิน-เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
🔸 AMLO : Anti-Money Laundering Office : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ | workpoint today | Thai PBS | SCBeasy

ธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการนี้

มาตรการที่จะต้องใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของผู้ฝากนี้ จะส่งผลให้ ...
🔸 ธนาคารได้ประโยชน์อะไร
🔸
ประชาชนต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น กับค่าทำบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี หรือไม่

ขอบคุณ

ข้อมูลจาก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (caf.co.th)

ถาม-ตอบ ที่เกี่ยวข้อง