มือถือหายพร้อมแอปธนาคาร

เมื่อโทรศัพท์มือถือ ที่มีที่มีแอปธนาคารหายไป ควรทำอย่างไร

1. แจ้งระงับซิมมือถือ

โดยติดต่อ Call Center ของเครือข่ายมือถือ ดังนี้

โทร. 1175

โทร. 1678

โทร. 1242

2. แจ้งระงับบริการ Mobile Banking

 โดยติดต่อ Call Center ของธนาคารที่ให้บริการ ดังนี้  (เมื่อระงับแล้ว ยังสามารถทำธุรกรรมที่ธนาคาร/ผ่านตู้ ATM/ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ได้ตามปกติ)

ธนาคารกรุงเทพ
โทร. 1333

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
โทร. 0-2724-4000

ธนาคารกรุงไทย
โทร. 0-2111-1111

ธนาคารไอซีบีซี
โทร. 0-2629-5588

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โทร. 1572

ธนาคารไทยเครดิต
โทร 0-2697-5454

ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 0-2888-8888

ธนาคารซิตี้แบงก์
โทร. 1588

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
โทร. 0-2165-5555

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โทร. 1357

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
โทร. 0-2626-7777

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โทร. 0-2555-0555

ธนาคารทหารไทยธนชาต
โทร. 1428

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2169-9999

ธนาคารทิสโก้
โทร. 0-2633-6000

ธนาคารออมสิน
โทร. 1115

ธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 0-2777-7777

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร. 0-2645-9000

ธนาคารยูโอบี
โทร. 0-2285-1555

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โทร. 1302

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
โทร. 1327

3. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยติดต่อแจ้งความมือถือหาย เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน ป้องกันความเสียหายในอนาคต ที่สถานีตำรวจพื้นที่ที่มือถือหาย

4. ตามหาโทรศัพท์ที่หาย

ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเครือข่าย

โทรติดต่อ Call Center ปรึกษาฝ่ายกฎหมายขอเครือข่ายที่ใช้บริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ IMEI (อีมี่: เลขรหัสประจำตัวเครื่องมือถือ) ของมือถือ ดังนี้

02-029-3138

02-202-8000 ต่อ 8

02-858-2616

5. เปิดใช้งานในโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกครั้ง

เมื่อได้โทรศัพท์คืน หรือซื้อเครื่องมือถือใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

ขอบคุณ

ตามหามือถือ iPHONE

วิธีใช้ Find My ค้นหา iPhone, AirPods และอุปกรณ์อื่น ๆ

iOS 13 ค้นหาไอโฟน (iPhone) เครื่องอื่นของ Apple ID อื่น ทำยังไง

iPhone หาย ตามหายังไง

ตามหามือถืออื่น ๆ

มือถือหาย ทำอย่างไร ตามหาโทรศัพท์หาย

วิธีตามหามือถือ Android หายตามยังไงให้ได้คืน

สิ่งควรทำก่อนเครื่องหาย หรือโดนขโมย

3 สิ่งที่ต้องกับ iPhone ก่อนเครื่องหาย/โดนขโมย