ความพยายามสู่ความสำเร็จ

ความพยายามที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จเสมอ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น !!

กับดักที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนย่ำอยู่กับที่ หรือไม่สามารถรักษางานของตนไว้ได้

5 สิ่งที่คนจะประสบความสำเร็จไม่ทำกัน