ติดต่อเรา

สำนักงานสหกรณ์ฯ : อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2 

📆 อังคาร - วันเสาร์

⏰ 08:30 - 16:30 น.

☎️ 02-807-4500 ต่อ 377

🌐 www.sausaving.com

🔸 นอกเหนือจากโทรศัพท์ และ e-Mail สหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ และบริการออนไลน์ เผยแพร่สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสมาชิก 4 ช่องทาง ดังนี้

เส้นทางสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ