สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
สายด่วน-ฉุกเฉิน

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

ประกาศ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

โครงการช่วยเหลือและผ่อนปรนการชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินของสมาชิกฯ ตามนโยบายของรัฐบาล

🚨 สนใจร่วมโครงการ

ติดต่อสำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 

(วันพุธที่ 1 พ.ค. สหกรณ์ฯ หยุดวันแรงงานแห่งชาติ)

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567

สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น

สาระน่ารู้ SAUSaving Knowledge

วิบัตซื้อบ้าน คนไทยกำลังผ่อนบ้านไม่ไหว

เกณฑ์การได้รับเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

แนวโน้มการเลื่อนวัยเกษียณ 

เทรนด์การเลื่อนวัยเกษียณ ยังเป็นการลดภาระของรัฐบาลทั่วโลกเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ และช่วยให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น ในเกาหลีใต้ ที่กำลังถกเถียงกันว่า ควรเก็บค่าโดยสารรถไฟใต้ดินกรุงโซลกับผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไปหรือไม่ เพราะคนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อย ใช้สวัสดิการขึ้นรถไฟใต้ดินฟรีไปกับการทำงานส่งดอกไม้ จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถไฟใต้ดินกรุงโซลสูญรายได้ไปถึงปีละ 250 ล้านดอลลาร์ (ราว 9,200 ล้านบาท) 

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ
ฉุก
เฉิน