สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม | ข่าวสารสหกรณ์

🔸การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

🔸เปิดบริการเงินกู้เพื่อการดำรงชีพ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด มีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อ "เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ" เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีวิตประจำวัน

สมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. สามารถยื่นกู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

🔸แม่บ้านเงินล้าน

"ถ้าคิดและทำอะไรอย่างจริงจัง อะไรก็เป็นไปได้เสมอ วางแผนการใช้เงินตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่สำคัญคือต้องมีวินัย"

ปาริชาติ พงษ์คำ
แม่บ้านทำความสะอาด ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

🔸การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานบัญชี วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 | 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565
สำนักงาน 7 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงสำนักงาน 15 มีนาคม 2565

🔸 เรื่องน่ารู้ และแนวปฏิบัติทั่วไป